Telegram AnalyticsTelegram Analytics

Telegram Hashtags:welupsofficial

  PAYA - PAYASIANSunday, November 21, 2021 11:32 AM

  🔥🔥🔥 AMA: WELUPS & Im Community 🔥🔥🔥
  💁‍♀️ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

  ⏰ Thời gian: Hôm nay - 19:00 Chủ nhật, ngày 21/11/2021

  📌 AMA diễn ra tại:https://t.me/imcommunityitw&https://t.me/WelupsVietnamAMA sẽ được chia thành 3 phần:▪️ Phần 1: Giới thiệu dự án WELUPS
  ▪️ Phần 2: Giải đáp câu hỏi Twitter
  ▪️ Phần 3: Hỏi đáp trực tiếp trên kênh Telegram của Welups Vietnam

  🗣 Diễn giả:@JakeNUS, CTO của#Omaneesẽ trả lời các câu hỏi và cung cấp thêm thông tin chi tiết về dự án.🗣 Host: Mr. Join

  🎁 Phần thưởng trị giá 100 USDT.
  1) 5 câu hỏi hay nhất trên Twitter,10 USDT/Câu hỏi
  2) 5 câu hỏi hay nhất trên Telegram,10 USDT/Câu hỏi

  Để đủ điều kiện nhận giải thưởng, bạn phải tham gia kênh Telegram và Twitter của Welups trước buổi AMAhttps://twitter.com/WelupsOfficialhttps://t.me/WelupsVietnamhttps://twitter.com/IM_Communityitw👉 Truy cập liên kết sau đây để biết thêm thông tin thêm về WELUPS:https://welups.com#welups#wel#weltothemoon#omanee#Wel1$#IDShare#IDBank#welupscommunity#welupsofficial

  🔥🔥🔥 AMA: WELUPS & Im Community 🔥🔥🔥

💁‍♀️ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

⏰ Thời gian: Hôm nay - 19:00 Chủ nhật, ngày 21/11/2021
...
  PAYA - PAYASIANFriday, November 19, 2021 7:08 AM

  🔥🔥🔥 AMA: WELUPS & Im Community 🔥🔥🔥
  💁‍♀️ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT
  ⏰ Thời gian: 7g tối Chủ nhật, ngày 21/11/2021
  📌 AMA diễn ra tại:https://t.me/imcommunityitw&https://t.me/WelupsVietnamAMA sẽ được chia thành 3 phần:▪️ Phần 1: Giới thiệu dự án WELUPS
  ▪️ Phần 2: Giải đáp câu hỏi Twitter
  ▪️ Phần 3: Hỏi đáp trực tiếp trên kênh Telegram của Welups Vietnam

  🗣 Diễn giả:@JakeNUS, CTO của#Omaneesẽ trả lời các câu hỏi và cung cấp thêm thông tin chi tiết về dự án.🗣 Host: Mr.Join

  🎁 Phần thưởng trị giá 100 USDT.
  1) 5 câu hỏi hay nhất trên Twitter, 10 USDT/ câu hỏi
  2) 5 câu hỏi hay nhất trên Telegram,10 USDT/câu hỏi

  Để đủ điều kiện nhận giải thưởng, bạn phải tham gia kênh Telegram và Twitter của Welups trước buổi AMAhttps://twitter.com/WelupsOfficialhttps://t.me/WelupsVietnamhttps://twitter.com/IM_Communityitw👉 Truy cập liên kết sau đây để biết thêm thông tin thêm về WELUPS:https://welups.com#welups#wel#weltothemoon#omanee#Wel1$#IDShare#IDBank#welupscommunity#welupsofficial

  🔥🔥🔥 AMA: WELUPS & Im Community 🔥🔥🔥
 
💁‍♀️ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT
⏰ Thời gian: 7g tối Chủ nhật, ngày 21/11/2021
📌 AMA diễ...
  PAYA - PAYASIANFriday, November 19, 2021 7:03 AM

  🔥🔥🔥 AMA: WELUPS & Im Community 🔥🔥🔥
  💁‍♀️ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT
  ⏰ Thời gian: 7g tối Chủ nhật, ngày 21/11/2021
  📌 AMA diễn ra tại:https://t.me/imcommunityitw&https://t.me/WelupsVietnamAMA sẽ được chia thành 3 phần:▪️ Phần 1: Giới thiệu dự án WELUPS
  ▪️ Phần 2: Giải đáp câu hỏi Twitter
  ▪️ Phần 3: Hỏi đáp trực tiếp trên kênh Telegram của Welups Vietnam

  🗣 Diễn giả:@JakeNUS, CTO của#Omaneesẽ trả lời các câu hỏi và cung cấp thêm thông tin chi tiết về dự án.🗣 Host: Mr.Join

  🎁 Phần thưởng trị giá 100 USDT.
  1) 5 câu hỏi hay nhất trên Twitter, 10 USDT/ câu hỏi
  2) 5 câu hỏi hay nhất trên Telegram,10 USDT/câu hỏi

  Để đủ điều kiện nhận giải thưởng, bạn phải tham gia kênh Telegram và Twitter của Welups trước buổi AMAhttps://twitter.com/WelupsOfficialhttps://t.me/WelupsVietnamhttps://twitter.com/IM_Communityitw👉 Truy cập liên kết sau đây để biết thêm thông tin thêm về WELUPS:https://welups.com#welups#wel#weltothemoon#omanee#Wel1$#IDShare#IDBank#welupscommunity#welupsofficial

Related Communities