Telegram AnalyticsTelegram Analytics

Telegram Hashtags:smiletoken

  PAYA - PAYASIANSaturday, October 2, 2021 7:32 AM

  😊AIRDROP HOT NHẤT - LAN TOẢ SMILE 😊——SỞ HỮU NHỮNG SMILE TOKEN ĐẦU TIÊN——

  Smile token (SMT) được phát hành trên Welups Blockchain - WRC20 của OMANEE NEETek.

  SMT đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tất cả những tính năng trên ứng dụng Dr.NEE nói riêng và hệ sinh thái OMANEE - IDShare nói chung.

  Đây là một kênh đầu tư trong đó nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận từ sự tăng trưởng của token trên thị trường tài chính.

  Nhân dịp Bộ icon emotion “SMILE” được ra mắt người dùng trên ứng dụng Dr.NEE, cũng như trước khi mở bán vòng "Seed round" Smile token, Tập đoàn OMANEE sẽ dành tặng 1 số lượng Smile token trong chương trình “ Kiếm tiền trên Dr.NEE" thông qua việc Airdrop trực tiếp vào ví của người dùng khi tạo tài khoản, KYC và tham gia nhóm “Smile Dr.NEE community” trên ứng dụng.

  ⏰Thời gian bắt đầu từ 01/10/2021 - 31/12/2021
  💁Đối tượng tham gia: Người dùng mới chưa có tài khoản hoặc tài khoản chưa được KYC (not verify)

  Thể lệ chương trình:
  🔹Người dùng đăng ký tài khoản trên IDShare - Dr.NEE, thực hiện KYC với trạng thái đã xác thực (Verified) và tham gia vào nhóm “Smile Dr.NEE community” sẽ nhận được 66 Smile.
  🔸Phần thưởng sẽ được tự động chuyển vào ví IDBank ngay sau khi người dùng hoàn thành đúng và đầy đủ điều kiện của chương trình.

  Cách nhận SMILE:
  ▪️Bước 1: Tạo và xác minh tài khoản với IDshare hoặc bất kỳ hệ thống thành viên.
  ▪️Bước 2: KYC tài khoản tạihttps://idshare.info/kyc▪️Bước 3: Tìm kiếm từ khoá#SmileDr.NEE Community trên ứng dụng Dr.NEE, chọn và tham gia vào nhóm.▪️Bước 4: Nhấn biểu tượng “Get reward” để nhận thưởng 66 Smile.
  ▪️Bước 5: Nhấn vào biểu tượng Dr.NEE trên ứng dụng, chọn “My Wallet”, chọn coin list, bạn sẽ thấy số Smile bạn vừa được thưởng.

  👉Hãy tranh thủ cơ hội đăng ký và tham gia nhóm nhận những token Smile đầu tiên nào!#drnee#smile#smiletoken#SMT#smiledrneecommunity#airdrop#idbank#cryptowallet#KYC#dinhdanh#neetek#omanee#idshare#hesinhthaiidshare#lantoasmile

  PAYA - PAYASIANFriday, October 1, 2021 6:23 AM

  😊AIRDROP HOT NHẤT - LAN TOẢ SMILE 😊——SỞ HỮU NHỮNG SMILE TOKEN ĐẦU TIÊN——

  Smile token (SMT) được phát hành trên Welups Blockchain - WRC20 của OMANEE NEETek.

  SMT đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tất cả những tính năng trên ứng dụng Dr.NEE nói riêng và hệ sinh thái OMANEE - IDShare nói chung.

  Đây là một kênh đầu tư trong đó nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận từ sự tăng trưởng của token trên thị trường tài chính.

  Nhân dịp Bộ icon emotion “SMILE” được ra mắt người dùng trên ứng dụng Dr.NEE, cũng như trước khi mở bán vòng "Seed round" Smile token, Tập đoàn OMANEE sẽ dành tặng 1 số lượng Smile token trong chương trình “ Kiếm tiền trên Dr.NEE" thông qua việc Airdrop trực tiếp vào ví của người dùng khi tạo tài khoản, KYC và tham gia nhóm “Smile Dr.NEE community” trên ứng dụng.

  ⏰Thời gian bắt đầu từ 01/10/2021 - 31/12/2012
  💁Đối tượng tham gia: Người dùng mới chưa có tài khoản hoặc tài khoản chưa được KYC (not verify)

  Thể lệ chương trình:
  🔹Người dùng đăng ký tài khoản trên IDShare - Dr.NEE, thực hiện KYC với trạng thái đã xác thực (Verified) và tham gia vào nhóm “Smile Dr.NEE community” sẽ nhận được 66 Smile.
  🔸Phần thưởng sẽ được tự động chuyển vào ví IDBank ngay sau khi người dùng hoàn thành đúng và đầy đủ điều kiện của chương trình.

  Cách nhận SMILE:
  ▪️Bước 1: Tạo và xác minh tài khoản với IDshare hoặc bất kỳ hệ thống thành viên.
  ▪️Bước 2: KYC tài khoản tạihttps://idshare.info/kyc▪️Bước 3: Tìm kiếm từ khoá#SmileDr.NEE Community trên ứng dụng Dr.NEE, chọn và tham gia vào nhóm.▪️Bước 4: Nhấn biểu tượng “Get reward” để nhận thưởng 66 Smile.
  ▪️Bước 5: Nhấn vào biểu tượng Dr.NEE trên ứng dụng, chọn “IDBank”, chọn tài khoản của bạn, rồi vào mục See wallet; bạn sẽ thấy số Smile bạn vừa được thưởng.

  👉Hãy tranh thủ cơ hội đăng ký và tham gia nhóm nhận những token Smile đầu tiên nào!#drnee#smile#smiletoken#SMT#smiledrneecommunity#airdrop#idbank#cryptowallet#KYC#dinhdanh#neetek#omanee#idshare#hesinhthaiidshare#lantoasmile

Related Communities