Telegram AnalyticsTelegram Analytics

Telegram Hashtags:lock

  BINANCE NEWSMonday, June 8, 2020 1:27 AM

  #Binance#Labsđầu tư vào 3 dự án Blockchain trong năm 2018 nhưng hiện nay#Contentoslà dự án đạt được sự thành công về mặt người dùng và nền tảng nhất.
  • Traffic trênCOS.TV(nền tảng giống Youtube) gần 1.5 triệu truy cập.
  • Các node vote BP (sản xuất khối) tăng lên cao, Việt Nam có 3 node lớn nằm trong Top21.

  • Contentos tiếp tục công bố nhiều đối tác lớn.

  • Hoàn thiện nền tảngCos.TVvà phát triển nền tảng livestream - thương mại online có lượng user rất lớn (theo lá thư của Mick Tsai).
  • Nhiều người đang kiếm rất nhiều tiền từ nền tảngCOS.TVvề mảng quảng cáo.• Các Quỹ đầu tư lớn hiện nay cam kết đầu tư vào Contentos suốt từ năm 2017 tới giờ và sẽ kéo dài tới tương lại khi lượng COS token của quỹ tiếp tục#locktiếp (cái này bên dự án Contentos sẽ công bố trong thời gian lớn).—Về mặc đầu tư, thì CosTV là dự án đáng được xem xét - giá COS đã breakout ngưỡng 0.005 $

Related Communities