Telegram AnalyticsTelegram Analytics

Telegram Hashtags:bảomật

  PAYA - PAYASIANThursday, December 16, 2021 9:17 AM

  #Welups– Nền tảng#Blockchainđịnh danh bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin 🛡🛡🛡
  Hiện nay, các ứng dụng phân tán và ngang hàng (#P2P) đang gia tăng hàng ngày, cùng với đó là các cuộc tấn công mạng liên tục áp dụng các cơ chế mới để đe dọa an ninh và quyền riêng tư của người dùng trong môi trường Internet of Things (#IoT).🤜 Welups, một công nghệ blockchain dựa trên mật mã phi tập trung, là một yếu tố hứa hẹn cho vấn đề bảo mật IoT trong sản xuất, tài chính, chăm sóc sức khỏe, chuỗi cung ứng, quản lý danh tính, quản trị điện tử, quốc phòng, giáo dục, ngân hàng và giao dịch. Blockchain có tiềm năng bảo mật IoT thông qua sự lặp lại, dung lượng không thay đổi và mã hóa.

  🤜 Welups cung cấp kiến thức cần thiết về việc sử dụng blockchain trong các lĩnh vực chính như bảo mật, sự tin cậy và quyền riêng tư trong các lĩnh vực phi tập trung.
  Bản#MainnetWelups Blockchain chính thức đã được công khai từ 08/2021 sau 4 tháng thử nghiệm ổn định và ngày 19/12/2021 ra mắt chính thức toàn cầu. 💥💥💥
  ⚡️ Là thách thức hay cơ hội hãy cùng theo dõi về Welups và lộ trình của hệ sinh thái#DappWelups tại 👉https://Welups.com#welupsblockchain#wel#weltomoon#wel1$#bảomật#địnhdanh#blockchainđịnhdanh#antoàndữliệuhttps://blogtienao.com/welups-nen-tang-blockchain.../...

Related Communities