Telegram AnalyticsTelegram Analytics

Telegram Hashtags:awe

  PAYA - PAYASIANSunday, December 12, 2021 8:40 AM

  🔥 AMA: GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CÙNG CEO OMANEE CORPORATION - MR. HERO VŨ 🔥
  Với chủ đề: Tiềm năng nào với Welups Blockchain? Cơ hội nào cho cộng đồng?

  ⏰ Thời gian: 20:00 (Giờ Việt Nam GMT +7), ngày 12/12/2021 Trên ứng dụng Dr.Nee
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  👉 Hình thức tổ chức:
  Vào fanpage Facebook Hero Vu (https://www.facebook.com/herovuOfficial)
  💢 Hoặc Link Dr.nee Meeting:https://go.drnee.net/invite?host=chat.drnee.net&path=join-call%2F95816969285ID: 9581 6969 285
  🔰 AMA (Ask Me Anything) là buổi hỏi đáp giao lưu trực tuyến của tập đoàn OMANEE với cộng đồng. Đặc biệt trong buổi AMA tối chủ nhật tuần này là sự góp mặt của Mr. Hero Vũ - CEO tập đoàn OMANEE, đây sẽ là cơ hội đặc biệt để các bạn gửi đến lãnh đạo cao nhất của tập đoàn bất kỳ câu hỏi nào về dự án Welups và hướng đi trong tương lai của OMANEE.

  💯 Đừng quên 5 câu hỏi hay nhất sẽ nhận được phần quà với tổng giá trị là 100$

  👉 Tài liệu về dự án Welups để các bạn tham khảo và đưa ra những câu hỏi sắc bén hơn nằm ở link phía dưới nhé!https://welups.com/pdf/WELUPS_VN.pdf✔️Hãy nhớ tham gia buổi Live AMA của chúng tôi để tìm hiểu thêm về dự án Welups và nhận những phần quà thật hấp dẫn.#paya#Payawe#payawegeneral#awe#Idshare#invest

  PAYA - PAYASIANSunday, December 12, 2021 2:35 AM

  🔥 AMA: GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CÙNG CEO OMANEE CORPORATION - MR. HERO VŨ 🔥
  Với chủ đề: Tiềm năng nào với Welups Blockchain? Cơ hội nào cho cộng đồng?

  ⏰ Thời gian: 20:00 (Giờ Việt Nam GMT +7), ngày 12/12/2021 Trên ứng dụng Dr.Nee
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  👉 Link Dr.nee Meeting:https://go.drnee.net/invite?host=chat.drnee.net...ID: 9581 6969 285

  🔰 AMA (Ask Me Anything) là buổi hỏi đáp giao lưu trực tuyến của tập đoàn OMANEE với cộng đồng. Đặc biệt trong buổi AMA tối chủ nhật tuần này là sự góp mặt của Mr. Hero Vũ - CEO tập đoàn OMANEE, đây sẽ là cơ hội đặc biệt để các bạn gửi đến lãnh đạo cao nhất của tập đoàn bất kỳ câu hỏi nào về dự án Welups và hướng đi trong tương lai của OMANEE.

  💯 Đừng quên 5 câu hỏi hay nhất sẽ nhận được phần quà với tổng giá trị là 100$

  👉 Tài liệu về dự án Welups để các bạn tham khảo và đưa ra những câu hỏi sắc bén hơn nằm ở link phía dưới nhé!https://welups.com/pdf/WELUPS_VN.pdf✔️Hãy nhớ tham gia buổi Live AMA của chúng tôi để tìm hiểu thêm về dự án Welups và nhận những phần quà thật hấp dẫn.#paya#Payawe#payawegeneral#awe#Idshare#invest

  PAYA - PAYASIANThursday, December 9, 2021 9:08 AM

  🔥 AMA: GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CÙNG CEO OMANEE CORPORATION - MR. HERO VŨ 🔥
  Với chủ đề: Tiềm năng nào với Welups Blockchain? Cơ hội nào cho cộng đồng?

  ⏰ Thời gian: 20:00 (Giờ Việt Nam GMT +7), ngày 12/12/2021 Trên ứng dụng Dr.Nee
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  👉 Link Dr.nee Meeting:https://go.drnee.net/invite?host=chat.drnee.net&path=join-call%2F95816969285ID: 9581 6969 285
  🔰 AMA (Ask Me Anything) là buổi hỏi đáp giao lưu trực tuyến của tập đoàn OMANEE với cộng đồng. Đặc biệt trong buổi AMA tối chủ nhật tuần này là sự góp mặt của Mr. Hero Vũ - CEO tập đoàn OMANEE, đây sẽ là cơ hội đặc biệt để các bạn gửi đến lãnh đạo cao nhất của tập đoàn bất kỳ câu hỏi nào về dự án Welups và hướng đi trong tương lai của OMANEE.

  💯 Đừng quên 5 câu hỏi hay nhất sẽ nhận được phần quà với tổng giá trị là 100$

  👉 Tài liệu về dự án Welups để các bạn tham khảo và đưa ra những câu hỏi sắc bén hơn nằm ở link phía dưới nhé!https://welups.com/pdf/WELUPS_VN.pdf✔️Hãy nhớ tham gia buổi Live AMA của chúng tôi để tìm hiểu thêm về dự án Welups và nhận những phần quà thật hấp dẫn.#paya#Payawe#payawegeneral#awe#Idshare#invest

Related Communities