Telegram AnalyticsTelegram Analytics

Telegram Hashtags:Wel_1

  PAYA - PAYASIANFriday, October 15, 2021 8:01 AM

  🎇🎇 CHÚC MỪNG CỘNG ĐỒNG WELUPS 🎇🎇🌙 Giá WEL đã đạt 0.0018$ 🌙

  🚀 WEL to the moon!!!

  🚧 Thông tin IEO WEL:
  👉 Mua WEL tại Vutrades:https://app.vutrades.com🍀 Chấp nhận thanh toán bằng: BTC, ETH, USDT, TRX, USDex🍀 Thời gian: 15h00 15/10/2021 (GMT +7)
  🍀 Giá WEL: $0.0018

  🛡 Whitepaper link:https://welups.com/pdf/Welups_WhitePaper_EN.pdf👉 Mọi trợ giúp cần thiết sẽ được cung cấp trong nhóm Cộng đồng WELUPS ở Dr.Nee và Telegram._______________________________
  🌐 Website :https://welups.com/📌Tham gia cộng đồng Welups:👉 Welups Official:https://t.me/welupsofficial👉 Welups Public:https://t.me/WelupsPublic👉 Welups Việt Nam:https://t.me/WelupsVietnam#Welups#Wel#Wel_1$#Wel_to_the_moon#Blockchain

  🎇🎇 CHÚC MỪNG CỘNG ĐỒNG WELUPS 🎇🎇
🌙 Giá WEL đã đạt 0.0018$ 🌙

🚀 WEL to the moon!!!

🚧 Thông tin IEO WEL:
👉 Mua WEL ...
  PAYA - PAYASIANWednesday, September 15, 2021 9:56 AM

  🎇🎇 CHÚC MỪNG CỘNG ĐỒNG WELUPS 🎇🎇🌙 Giá WEL đã đạt 0.0016$ 🌙

  🚀 WEL to the moon!!!#Welups#Wel#Wel_1$#Wel_to_the_moon#Blockchain

  🎇🎇 CHÚC MỪNG CỘNG ĐỒNG WELUPS 🎇🎇
🌙 Giá WEL đã đạt 0.0016$ 🌙

🚀 WEL to the moon!!!
#Welups #Wel #Wel_1$ #Wel_to_the_...

Related Communities