Telegram AnalyticsTelegram Analytics

Telegram Hashtags:PrivateSale

    Thảo luận bounty & airdrop😍😍❤️Friday, August 21, 2020 6:49 AM

    Kèo 285:🃏Paydao Defi Airdrop . Kèo giới hạn 10k slot . Chuẩn bị bán token vào ngày 28/8
    💲Nhận 555 PAD ~ [10$] + 2$/ref
    ✅Link: https://t.me/PayDaoAirdropbot?start=r0097539758- Join telegram- Follow twitter , facebook, linkedin vàchia sẽ bài ghim cùng hashtagbên dưới :#PayDao#Defi#PrivateSale✔️Điền ví Mew or Trust Wallet là xong . Các kèo 283 , 284 thì nên phang mạnh nha ae . Kèo sàn không lo bị thiệt .

    Kèo 285:
🃏Paydao Defi Airdrop . Kèo giới hạn 10k slot . Chuẩn bị bán token vào ngày 28/8
💲Nhận 555 PAD ~ [10$] + 2$...

Related Communities