Telegram AnalyticsTelegram Analytics

Telegram Hashtags:Outside_the_block

    PAYA - PAYASIANпонедельник, 20 декабря 2021 г., 5:47

    🎊 3 giờ 48 phút để mở đầu cho năm 2022 với bước đi của Welups Blockchain và WEL tới cộng đồng công nghệ, tài chính trên toàn cầu. Nền tảng Welups sẽ dẫn đầu trong xu hướng định danh số và bùng nổ với WEL coin cùng hệ sinh thái.
    👉 Xem sự kiện Outside The Block tại:https://youtu.be/RGHUOviFtl0#Welups#Blockchain#Outside_the_block#WEL

Related Communities