Telegram AnalyticsTelegram Analytics

Telegram Hashtags:شناخت

  CNN Blockchain Group 2Tuesday, March 9, 2021 9:56 AM

  💠#تعریف_فلسفه⬇️
  💢فلسفه آن#علمیاست که درباره کلی‌ترین مسایل#هستیکه مربوط به هیچ موضوع خاصی نیست و به همه موضوعات هم#مربوطاست بحث می‌کند و همه#هستیرا به عنوان یک موضوع در نظر گرفته و درباره آن بحث می‌کند. موجود به عنوان خودش و فارغ از هر گونه قید و شرط موضوع#فلسفهاست. کاربرد فلسفه#شناختموجودات است یعنی انسان به وسیله دانش فلسفه می‌تواند موجود حقیقی را از موجودات خیالی و توهمی تمیز دهد.💢


  🔹#سؤال
  آیا#دوستی‌هایقبل از ازدواج برای#شناختبیشتر یکدیگر اشکال دارد؟
  📝#پاسخ#دوستی‌هایپیش از ازدواج، افزون بر مشکلاتی که برای#دخترو پسر ایجاد می‌کند و سبب اختلال در نظام زندگی آنان می‌شود،#اشکالاتدیگری را نیز دارد:
  1⃣#خطرهاییرا به‌ویژه برای#دخترپدید می‌آورد. با توجه به اینکه دو جوان، سرشار از#عواطفندو در اوج غرایز جنسی قرار دارند (به گونه‌ای که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند،#فعلو انفعالات هورمونی در وجودشان شکل می‌گیرد و کشش فراوانی در آن‌ها ایجاد می‌شود)، احتمال بسیاری وجود دارد که به هم#نزدیکشوند و#گوهرعفت دختر در معرض خطر قرار گیرد.
  2⃣ موضع#تهمتاست؛ زیرا دیگران در صورت#مشاهدهدختر و پسر با هم نمی‌دانند که ارتباط آن دو برای شناخت ازدواج است و گمان می‌کنند#رابطه‌اینامشروع دارند و این مطلب بر ازدواج آنان به‌ویژه دختر (در صورت منتهی ۸نشدن رابطه به ازدواج) اثر منفی خواهد داشت.
  3⃣ در این‌گونه#ارتباطات، شناخت جدی امکان‌پذیر#نیست؛ زیرا دو طرف#مراقبخود هستند و طبیعی است که فهرستی از#معایبخود را در اختیار دیگری قرار نمی‌دهند.
  4⃣ اگر این دوستی‌ها به ازدواج بینجامد، با توجه به ویژگی#غیرتدر مرد، ممکن است سؤالاتی در ذهن او شکل گیرد که چرا همسرم پیش از محرمیت با من رابطه برقرار کرد و نکند#مشابهاین رابطه را با دیگران نیز داشته است و#اعتمادشاز وی سلب می‌شود و هرقدر رابطه دوستی تنگاتنگ‌تر بوده باشد، میزان این سؤالات و سلب اعتماد نیز افزون‌تر خواهد شد.
  5⃣ در صورتی که این دوستی‌ها به ازدواج منتهی#نشودکه در موارد بسیاری هم به دلیل تغییر شرایط طرفین یا#مخالفتخانواده‌ها چنین می‌شود، آثار منفی بسیاری به‌ویژه بر دختر خواهد داشت که احساس سرخوردگی و شکست روحی، افسردگی، نفرت از جنس مخالف و ازدواج‌گریزی و در مورد دختران، از دست دادن#خواستگاران، برخی از این آثار است؛ پس توصیه می‌شود برای دوری از این مشکلات و پیامدهای#منفی، همسر آینده خود را در فرآیند خواستگاری بشناسید.
  📗منبع: کتاب گلبرگ زندگی
  پرسش و پاسخ‌های حاج آقا دهنوی

  🌺🍃❤️🌷❣🌷❤️🍃🌺#پایگاه_دختران_زهرایی@dokhtaran_zahraei

Related Communities