Telegram AnalyticsTelegram Analytics

Telegram Hashtags:địnhdanh

  PAYA - PAYASIANFriday, December 17, 2021 1:02 PM

  ⚡️⚡️⚡️ LIVESTREAM ⚡️⚡️⚡️
  💥 TỔNG QUAN HỆ SINH THÁI OMANEE VÀ MỐI LIÊN KẾT VỚI DR.NEE 💥

  ⏰ Thời gian: 19:00, Thứ 6 ngày 17/12/2021 (Giờ Việt Nam, GMT+7)

  💫 Tham gia ngay bây giờ tại:https://www.facebook.com/welupsvietnam/videos/176789751303548/✨ Ngôn ngữ: Tiếng ViệtNội dung:
  1. Tổng quan hệ sinh thái Omanee và tiến độ lên sàn của đồng WEL
  2. Vai trò, mối liên kết giữa hệ sinh thái Omanee, Dr.NEE và các hệ sinh thái khác ( NEEBank, MEi)
  3. Lộ trình phát triển và tiềm năng của SMT Token
  4. Hỏi đáp

  Diễn giả:
  🗣 Mrs. Hana - Quản lý phát triển kinh doanh
  🗣 Ms. Zoe - Đại diện đào tạo NEEBanker Việt Nam
  🗣 Ms. Gia Uyên - MC

  👉 Hãy tham gia cùng chúng tôi!#omanee#omaneecorp#welups#welupsvietnam#drnee#neebank#neebanker#SMT#SMTtoken#đầutư#hệsinhtháiomanee#appchat#địnhdanh

  PAYA - PAYASIANFriday, December 17, 2021 6:24 AM

  ĐỪNG BỎ LỠ BUỔI CHIA SẺ "TỔNG QUAN HỆ SINH THÁI#OMANEEVÀ MỐI LIÊN KẾT VỚI#DRNEE" VÀO LÚC 7g TỐI NAY, 17/12/2021 (Giờ Việt Nam, GMT+7) 🔥🔥🔥
  💫 Kênh livestream: Welups Việt Nam (https://www.facebook.com/welupsvietnam)
  ✨ Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  👉 Hãy tham gia để hiểu rõ về hệ sinh thái của chúng tôi nhé!#omanee#omaneecorp#welups#welupsvietnam#drnee#neebank#neebanker#SMT#SMTtoken#đầutư#hệsinhtháiomanee#appchat#địnhdanh

  ĐỪNG BỎ LỠ BUỔI CHIA SẺ "TỔNG QUAN HỆ SINH THÁI #OMANEE VÀ MỐI LIÊN KẾT VỚI #DRNEE" VÀO LÚC 7g TỐI NAY, 17/12/2021 ...
  PAYA - PAYASIANThursday, December 16, 2021 9:17 AM

  #Welups– Nền tảng#Blockchainđịnh danh bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin 🛡🛡🛡
  Hiện nay, các ứng dụng phân tán và ngang hàng (#P2P) đang gia tăng hàng ngày, cùng với đó là các cuộc tấn công mạng liên tục áp dụng các cơ chế mới để đe dọa an ninh và quyền riêng tư của người dùng trong môi trường Internet of Things (#IoT).🤜 Welups, một công nghệ blockchain dựa trên mật mã phi tập trung, là một yếu tố hứa hẹn cho vấn đề bảo mật IoT trong sản xuất, tài chính, chăm sóc sức khỏe, chuỗi cung ứng, quản lý danh tính, quản trị điện tử, quốc phòng, giáo dục, ngân hàng và giao dịch. Blockchain có tiềm năng bảo mật IoT thông qua sự lặp lại, dung lượng không thay đổi và mã hóa.

  🤜 Welups cung cấp kiến thức cần thiết về việc sử dụng blockchain trong các lĩnh vực chính như bảo mật, sự tin cậy và quyền riêng tư trong các lĩnh vực phi tập trung.
  Bản#MainnetWelups Blockchain chính thức đã được công khai từ 08/2021 sau 4 tháng thử nghiệm ổn định và ngày 19/12/2021 ra mắt chính thức toàn cầu. 💥💥💥
  ⚡️ Là thách thức hay cơ hội hãy cùng theo dõi về Welups và lộ trình của hệ sinh thái#DappWelups tại 👉https://Welups.com#welupsblockchain#wel#weltomoon#wel1$#bảomật#địnhdanh#blockchainđịnhdanh#antoàndữliệuhttps://blogtienao.com/welups-nen-tang-blockchain.../...

  PAYA - PAYASIANWednesday, December 15, 2021 12:30 PM

  ⚡️⚡️⚡️BUỔI CHIA SẺ⚡️⚡️⚡️💥TỔNG QUAN HỆ SINH THÁI OMANEE VÀ MỐI LIÊN KẾT VỚI DR.NEE💥

  ⏰Thời gian: 19:00, Thứ 6 ngày 17/12/2021 (Giờ Việt Nam, GMT+7)
  💫Kênh livestream: Welups Việt Nam (https://www.facebook.com/welupsvietnam)✨Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  Nội dung:

  1. Tổng quan hệ sinh thái Omanee và tiến độ lên sàn của đồng WEL
  2. Vai trò, mối liên kết giữa hệ sinh thái Omanee, Dr.NEE và các hệ sinh thái khác ( NEEBank, MEi)
  3. Lộ trình phát triển và tiềm năng của SMT Token
  4. Hỏi đáp

  Diễn giả:
  🗣Mrs. Hana - Giám đốc phát triển thị trường
  🗣Ms. Zoe - Đại diện đào tạo NEEBanker Việt Nam
  🗣Ms. Gia Uyên - MC

  👉 Hãy tham gia cùng chúng tôi!#omanee#omaneecorp#welups#welupsvietnam#drnee#neebank#neebanker#SMT#SMTtoken#đầutư#hệsinhtháiomanee#appchat#địnhdanh

  ⚡️⚡️⚡️BUỔI CHIA SẺ⚡️⚡️⚡️
💥TỔNG QUAN HỆ SINH THÁI OMANEE VÀ MỐI LIÊN KẾT VỚI DR.NEE💥

 ⏰Thời gian: 19:00, Thứ 6 ngày 17/12...

Related Communities